Aktualności

Nowa strona internetowa

 

 

 

Bezpłatne porady prawne i psychologiczne dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Już od maja 2015r. osoby, które zostały pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin, będą miały zapewnioną bezpłatną pomoc prawną i psychologiczną. Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie podpisał porozumienie ze Stowarzyszeniem "DOGMA", które działa na rzecz poradnictwa obywatelskiego. Stowarzyszenie jest obecnie jednym z beneficjentów programu Ministerstwa Sprawiedliwości. Projekt "Razem przeciwko przestępstwom" rusza od maja i będzie trwał do końca roku 2015.

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem, skorzystaj:

 

 

 

POMOC SKIEROWANA JEST DO OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN,

 

W SZCZEGÓLNOŚCI:

 

-ofiary przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu (np. uszkodzenie ciała, zabójstwo),

-ofiary wypadków komunikacyjnych,

-ofiary przestępstw przeciwko mieniu (np. kradzież, włamanie, oszustwo),

-ofiary przestępstw seksualnych,

-ofiary przestępstw przeciwko rodzinie (np. porzucenie, znęcanie, uchylanie się od alimentów),

-ofiary przestępstw przeciwko wolności (np. stalking, groźba karalna),

-ofiary innych przestępstw.

 

Bezpłatne porady prawne i psychologiczne będą świadczone w Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodkowie   Wskazane jest ,aby osoby, które będą potrzebowały porad wypełniły odpowiednie formularze w tutejszym OPS. Terminy spotkań będą ustalane na bieżąco w zależności od ilości potrzebujących.


Projekt jest współfinansowany ze środków projektu Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym w ramach Programu Operacyjnego Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości, współfinasowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

 

 

 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Dodatki
administartor BIP
e-mail: dodatkim@ops.grodkow.pl
Data publikacji: 2012-09-13 11:07:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-07 09:09Aktualizacja dokonana przez:

Zmiana adresów e-mail

Ze względu na zmianę domeny z opsgrodkow.pl na ops.grodkow.pl zmieniły się również adresy e-mail.

Po znaku @ trzeba również wpisywać ops.grodkow.pl zgodnie z nazwą domeny.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Agnieszka Pelc
administartor BIP
e-mail: z-kierownik@ops.grodkow.pl
Data publikacji: 2012-09-13 11:09:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-13 11:11Aktualizacja dokonana przez:

Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na dostawę opału dla klientów tut. Ośrodka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie zaprasza do składania oferty cenowej na dostawę opału dla klientów tut. Ośrodka.

 

Pełna treść zawiadomienie została zamieszczona na stronie:

 

http://ops.grodkow.pl/main.php?muid=260&mid=5288

Autor: Magdalena Porębska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Dodatki
administartor BIP
e-mail: dodatkim@ops.grodkow.pl
Data publikacji: 2016-09-30 10:41:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-30 10:47Aktualizacja dokonana przez: Magdalena Porębska

Realizacja projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich


Gmina Grodków - Ośrodek Pomocy Społecznej


w Grodkowie realizuje projekt


dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

 

"Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy

opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej"

 

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie

opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej;

 


Dofinansowanie projektu z UE: 4 523 602,60 zł

Dofinansowanie zadania Partnera projektu – Gminy Grodków z UE: 84 420;www.mapadotacji.gov.pl

Autor: Elżbieta Bieniek
Data wytworzenia informacji: 2016-05-04
Opublikował: Dodatki
administartor BIP
e-mail: dodatkim@ops.grodkow.pl
Data publikacji: 2016-05-04 13:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-09 08:54Aktualizacja dokonana przez: Elżbieta Bieniek

Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na zakup posiłku w formie drugiego dania dla klientów Ośrodka Pomocy społecznej w Grodkowie

Zawiadomienie

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o wyborze oferty cenowej na zakup posiłku w formie drugiego dania dla klientów Ośrodka Pomocy społecznej w Grodkowie.

Pełna treść zawiadomienie została zamieszczona na stronie:

http://ops.grodkow.pl/main.php?muid=258&mid=3449&akID=5868#ak5868

Autor: Magdalena Porębska
Data wytworzenia informacji: 2016-06-27
Opublikował: Dodatki
administartor BIP
e-mail: dodatkim@ops.grodkow.pl
Data publikacji: 2016-06-27 12:04:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-27 12:10Aktualizacja dokonana przez: Magdalena Porębska

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie

ogłasza nabór na stanowisko :

 

Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego


Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona na stronie:

http://www.ops.grodkow.pl/main.php?muid=256&mid=6082Autor: Magdalena Porębska
Data wytworzenia informacji: 2016-11-02
Opublikował: Dodatki
administartor BIP
e-mail: dodatkim@ops.grodkow.pl
Data publikacji: 2016-11-02 11:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-02 11:42Aktualizacja dokonana przez: Magdalena Porębska

Informacja

UWAGA

ZMIANA SIEDZIBY

Z dniem 1 luty 2017 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie został przeniesiony na ul. Szpitalną 13 I piętro/ tj. budynek w którym znajduje się przechodnia/

 

Wszystkie wypłaty świadczeń w miesiącu lutym 2017r. będą już wypłacane w nowej siedzibie Ośrodka przy ul. Szpitalnej 13, I piętro.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: 2017-01-04
Opublikował: Dodatki
administartor BIP
e-mail: dodatkim@ops.grodkow.pl
Data publikacji: 2017-01-04 11:41:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-03 12:37Aktualizacja dokonana przez:

AKCJA ZIMA 2017/2018

Zima, to najtrudniejszy czas dla osób bezdomnych, pozostających  w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, a także dla ludzi starszych, samotnych oraz niepełnosprawnych, które z uwagi na wychłodzenie, bądź brak ciepłej odzieży są narażone na bezpośrednie zagrożenie życia.

 

         Zgłoszenie o siedzącym czy leżącym na mrozie człowieku potrzebującym pomocy może zapobiec tragedii.

         Informacje można przekazywać na numer alarmowy 997 oraz pod nr tel. 112 lub do najbliższej jednostki policji.

 

            Ujemne temperatury, wiatr, padający śnieg stanowią poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia, a nawet życia.

            W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców Gminy Grodków z apelem o czujność i wrażliwość na sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu osób narażonych na działanie niskich temperatur.

Nie bądźmy obojętni, gdy w pobliżu czy sąsiedztwie są osoby zagrożone
i potrzebujące pomocy!

Noc spędzona w niesprzyjających warunkach atmosferycznych przy dodatkowym osłabieniu organizmu może skończyć się tragicznie.

 

Służby nie są w stanie być wszędzie.

 

REGUJMY. Państwa sygnał może uratować komuś życie. Wystarczy jeden telefon do Straży Miejskiej, OPS, czy na Policję.

 

TELEFONY KONTAKTOWE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie - 77 415-46-44, 77 415-33-45

Staż Miejska w Grodkowie - 77 415 71-26, 784 079 153

Komisariat Policji - 997, 77 424-17-43

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Dodatki
administartor BIP
e-mail: dodatkim@ops.grodkow.pl
Data publikacji: 2017-11-13 13:27:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-13 13:31Aktualizacja dokonana przez:

Bezzwrotne fundusze na założenie własnej firmy


Szanowni Państwo!

Biuro Projektów Dotacyjnych zaprasza do skorzystania z bezzwrotnych funduszy na założenie własnej firmy oraz do udziału w spotkaniu informacyjnym.

Prosimy o zapoznanie się z załączonym komunikatem.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: 2017-04-05
Opublikował: Dodatki
administartor BIP
e-mail: dodatkim@ops.grodkow.pl
Data publikacji: 2017-04-05 11:13:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-05 11:20Aktualizacja dokonana przez:

Za życiem

Na czym polega wsparcie rodziny w świetle Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”?

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. (Dz. U z 2016 r., poz.1860 )o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, a także instrumentów polityki na rzecz rodziny.
Wsparcie w ramach tej ustawy można uzyskać w dwóch formach: finansowej oraz pomocowej, która świadczona jest przez asystenta rodziny.
Rodzina, która zgłosi się do właściwego ośrodka i przedstawi stosowne zaświadczenia potwierdzające trudną sytuację, w jakiej się znalazła, otrzyma 4000 zł. Są to środki przyznawane decyzją administracyjną i ich przyznanie nie jest zależne od dochodów osiągniętych przez rodzinę.
Również w ramach tej ustawy rodzina, o ile ma taką wolę, może skorzystać ze wsparcia asystenta rodziny, do którego działań należy koordynowanie pracy z rodziną tak, aby pomóc jej w działaniach zmierzających do poprawy sytuacji, której się znalazła.
Ze wsparcia asystenta zgodnie z w/w Ustawą mogą skorzystać: każda kobieta w ciąży i jej rodzina, kobiety w ciąży i połogu, szczególnie w ciąży, o której lekarz stwierdzi, że jest ciążą powikłaną, kobiety, których dziecko umarło zaraz po porodzie, a zgon nastąpił wskutek choroby wrodzonej oraz te rodziny, w których urodzi się ciężko chore dziecko lub upośledzone.

Szczegółowy katalog rodzin, którym przysługuje wsparcie znajduje się w/w Ustawie.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Dodatki
administartor BIP
e-mail: dodatkim@ops.grodkow.pl
Data publikacji: 2017-11-15 22:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-15 22:54Aktualizacja dokonana przez:

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA- PODPROGRAM 2017

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA- PODPROGRAM 2017

 

Gmina Grodków przystępuje do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO) – Podprogram 2017 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Podprogram 2017 będzie realizowany DO CZERWCA 2018

Realizatorem zadania jest Ośrodek Pomocy Społecznej, który będzie przekazywał żywność osobom indywidualnym oraz rodzinom najbardziej potrzebującym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej tj.

- bezdomnym

- bezrobotnym

- niepełnosprawnym

które spełniają następujące kryteria:

Osoby, które chcą przystąpić do programu mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie w celu przedstawienia dokumentów potwierdzających dochody, które są niezbędne do wydania skierowania.

Termin weryfikacji zgłoszeń osób/rodzin do pomocy z PO PŻ trwa od 06 lutego 2018r. do dnia 20 lutego 2018r.

TERMINY WYDAWANIA ŻYWNOŚCI ZOSTANĄ OGŁOSZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ, TABLICY OGŁOSZEŃ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ W PUNKCIE WYDAWANIA ŻYWNOŚCI GRODKÓW, UL. OTMUCHOWSKA 9 .

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie

 

Burmistrz Grodkowa

Marek Antoniewicz

 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Dodatki
administartor BIP
e-mail: dodatkim@ops.grodkow.pl
Data publikacji: 2018-02-05 14:02:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-05 14:10Aktualizacja dokonana przez: