Aktualności

Nowa strona internetowa

 

 

 

Bezpłatne porady prawne i psychologiczne dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Już od maja 2015r. osoby, które zostały pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin, będą miały zapewnioną bezpłatną pomoc prawną i psychologiczną. Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie podpisał porozumienie ze Stowarzyszeniem "DOGMA", które działa na rzecz poradnictwa obywatelskiego. Stowarzyszenie jest obecnie jednym z beneficjentów programu Ministerstwa Sprawiedliwości. Projekt "Razem przeciwko przestępstwom" rusza od maja i będzie trwał do końca roku 2015.

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem, skorzystaj:

 

 

 

POMOC SKIEROWANA JEST DO OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN,

 

W SZCZEGÓLNOŚCI:

 

-ofiary przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu (np. uszkodzenie ciała, zabójstwo),

-ofiary wypadków komunikacyjnych,

-ofiary przestępstw przeciwko mieniu (np. kradzież, włamanie, oszustwo),

-ofiary przestępstw seksualnych,

-ofiary przestępstw przeciwko rodzinie (np. porzucenie, znęcanie, uchylanie się od alimentów),

-ofiary przestępstw przeciwko wolności (np. stalking, groźba karalna),

-ofiary innych przestępstw.

 

Bezpłatne porady prawne i psychologiczne będą świadczone w Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodkowie   Wskazane jest ,aby osoby, które będą potrzebowały porad wypełniły odpowiednie formularze w tutejszym OPS. Terminy spotkań będą ustalane na bieżąco w zależności od ilości potrzebujących.


Projekt jest współfinansowany ze środków projektu Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym w ramach Programu Operacyjnego Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości, współfinasowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

 

 

 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Dodatki
administartor BIP
e-mail: dodatkim@ops.grodkow.pl
Data publikacji: 2012-09-13 11:07:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-07 09:09Aktualizacja dokonana przez:

Zmiana adresów e-mail

Ze względu na zmianę domeny z opsgrodkow.pl na ops.grodkow.pl zmieniły się również adresy e-mail.

Po znaku @ trzeba również wpisywać ops.grodkow.pl zgodnie z nazwą domeny.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Agnieszka Pelc
administartor BIP
e-mail: z-kierownik@ops.grodkow.pl
Data publikacji: 2012-09-13 11:09:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-13 11:11Aktualizacja dokonana przez:

Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na dostawę opału dla klientów tut. Ośrodka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie zaprasza do składania oferty cenowej na dostawę opału dla klientów tut. Ośrodka.

 

Pełna treść zawiadomienie została zamieszczona na stronie:

 

http://ops.grodkow.pl/main.php?muid=260&mid=5288

Autor: Magdalena Porębska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Dodatki
administartor BIP
e-mail: dodatkim@ops.grodkow.pl
Data publikacji: 2016-09-30 10:41:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-30 10:47Aktualizacja dokonana przez: Magdalena Porębska

Realizacja projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich


Gmina Grodków - Ośrodek Pomocy Społecznej


w Grodkowie realizuje projekt


dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

 

"Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy

opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej"

 

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie

opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej;

 


Dofinansowanie projektu z UE: 4 523 602,60 zł

Dofinansowanie zadania Partnera projektu – Gminy Grodków z UE: 84 420;www.mapadotacji.gov.pl

Autor: Elżbieta Bieniek
Data wytworzenia informacji: 2016-05-04
Opublikował: Dodatki
administartor BIP
e-mail: dodatkim@ops.grodkow.pl
Data publikacji: 2016-05-04 13:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-09 08:54Aktualizacja dokonana przez: Elżbieta Bieniek

Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na zakup posiłku w formie drugiego dania dla klientów Ośrodka Pomocy społecznej w Grodkowie

Zawiadomienie

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o wyborze oferty cenowej na zakup posiłku w formie drugiego dania dla klientów Ośrodka Pomocy społecznej w Grodkowie.

Pełna treść zawiadomienie została zamieszczona na stronie:

http://ops.grodkow.pl/main.php?muid=258&mid=3449&akID=5868#ak5868

Autor: Magdalena Porębska
Data wytworzenia informacji: 2016-06-27
Opublikował: Dodatki
administartor BIP
e-mail: dodatkim@ops.grodkow.pl
Data publikacji: 2016-06-27 12:04:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-27 12:10Aktualizacja dokonana przez: Magdalena Porębska

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie

ogłasza nabór na stanowisko :

 

Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego


Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona na stronie:

http://www.ops.grodkow.pl/main.php?muid=256&mid=6082Autor: Magdalena Porębska
Data wytworzenia informacji: 2016-11-02
Opublikował: Dodatki
administartor BIP
e-mail: dodatkim@ops.grodkow.pl
Data publikacji: 2016-11-02 11:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-02 11:42Aktualizacja dokonana przez: Magdalena Porębska

Informacja

UWAGA

ZMIANA SIEDZIBY

Z dniem 1 luty 2017 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie został przeniesiony na ul. Szpitalną 13 I piętro/ tj. budynek w którym znajduje się przechodnia/

 

Wszystkie wypłaty świadczeń w miesiącu lutym 2017r. będą już wypłacane w nowej siedzibie Ośrodka przy ul. Szpitalnej 13, I piętro.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: 2017-01-04
Opublikował: Dodatki
administartor BIP
e-mail: dodatkim@ops.grodkow.pl
Data publikacji: 2017-01-04 11:41:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-03 12:37Aktualizacja dokonana przez:

AKCJA ZIMA 2016/2017

AKCJA ZIMA 2016/2017

 

     Okres jesienno-zimowy, to najtrudniejszy czas dla osób bezdomnych, pozostających w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, a także dla ludzi starszych, samotnych oraz niepełnosprawnych, które z uwagi na wychłodzenie, bądź brak ciepłej odzieży są narażone na bezpośrednie zagrożenie życia.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie rozpoczął wdrażanie „Akcja zima 2016/2017”, którego celem jest zapewnienie potrzebującym schronienia, gorącego posiłku, opału oraz niezbędnej odzieży.

Dlatego apelujemy do Państwa o zgłaszanie przypadków, kiedy widzimy osoby leżące na ławkach w parku, na przystankach, przebywające na terenie ogródków działkowych, czy też innych pustostanów.

 

REAGUJMY.Państwa sygnał może uratować komuś życie. Wystarczy jeden telefon do Straży Miejskiej, OPS, czy na Policję.

 

TELEFONY KONTAKTOWE

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie - 77 415-46-44

                                                                            77 415-33-45

 

Staż Miejska w Grodkowie - 77 415 71-26

                                                 784 079 153

 

Komisariat Policji - 997

                                  77 4241743

 

 

 

Dzięki wspólnym wysiłkom osoby bezdomne nie będą skazane na doświadczanie negatywnych skutków zimy.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: 2016-11-25
Opublikował: Dodatki
administartor BIP
e-mail: dodatkim@ops.grodkow.pl
Data publikacji: 2016-11-25 10:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-25 11:01Aktualizacja dokonana przez:

Bezzwrotne fundusze na założenie własnej firmy


Szanowni Państwo!

Biuro Projektów Dotacyjnych zaprasza do skorzystania z bezzwrotnych funduszy na założenie własnej firmy oraz do udziału w spotkaniu informacyjnym.

Prosimy o zapoznanie się z załączonym komunikatem.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: 2017-04-05
Opublikował: Dodatki
administartor BIP
e-mail: dodatkim@ops.grodkow.pl
Data publikacji: 2017-04-05 11:13:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-05 11:20Aktualizacja dokonana przez: