Piątek, 24 listopad 2017 
Imieniny:
Za życiem

Na czym polega wsparcie rodziny w świetle Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”?

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. (Dz. U z 2016 r., poz.1860 )o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, a także instrumentów polityki na rzecz rodziny.
Wsparcie w ramach tej ustawy można uzyskać w dwóch formach: finansowej oraz pomocowej, która świadczona jest przez asystenta rodziny.
Rodzina, która zgłosi się do właściwego ośrodka i przedstawi stosowne zaświadczenia potwierdzające trudną sytuację, w jakiej się znalazła, otrzyma 4000 zł. Są to środki przyznawane decyzją administracyjną i ich przyznanie nie jest zależne od dochodów osiągniętych przez rodzinę.
Również w ramach tej ustawy rodzina, o ile ma taką wolę, może skorzystać ze wsparcia asystenta rodziny, do którego działań należy koordynowanie pracy z rodziną tak, aby pomóc jej w działaniach zmierzających do poprawy sytuacji, której się znalazła.
Ze wsparcia asystenta zgodnie z w/w Ustawą mogą skorzystać: każda kobieta w ciąży i jej rodzina, kobiety w ciąży i połogu, szczególnie w ciąży, o której lekarz stwierdzi, że jest ciążą powikłaną, kobiety, których dziecko umarło zaraz po porodzie, a zgon nastąpił wskutek choroby wrodzonej oraz te rodziny, w których urodzi się ciężko chore dziecko lub upośledzone.

Szczegółowy katalog rodzin, którym przysługuje wsparcie znajduje się w/w Ustawie.

Liczba odsłon: 26
  • Data aktualizacji: 2017-11-15 22:54:11
  • Licznik odwiedzin: 503166