Piątek, 23 luty 2018 
Imieniny:
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA- PODPROGRAM 2017

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA- PODPROGRAM 2017

 

Gmina Grodków przystępuje do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO) – Podprogram 2017 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Podprogram 2017 będzie realizowany DO CZERWCA 2018

Realizatorem zadania jest Ośrodek Pomocy Społecznej, który będzie przekazywał żywność osobom indywidualnym oraz rodzinom najbardziej potrzebującym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej tj.

- bezdomnym

- bezrobotnym

- niepełnosprawnym

  • migrantom, osobom obcego pochodzenia, mniejszościom narodowym ( w tym społecznościom marginalizowanym)

  • pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy.

które spełniają następujące kryteria:

  • osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie.

Osoby, które chcą przystąpić do programu mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie w celu przedstawienia dokumentów potwierdzających dochody, które są niezbędne do wydania skierowania.

Termin weryfikacji zgłoszeń osób/rodzin do pomocy z PO PŻ trwa od 06 lutego 2018r. do dnia 20 lutego 2018r.

TERMINY WYDAWANIA ŻYWNOŚCI ZOSTANĄ OGŁOSZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ, TABLICY OGŁOSZEŃ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ W PUNKCIE WYDAWANIA ŻYWNOŚCI GRODKÓW, UL. OTMUCHOWSKA 9 .

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie

 

Burmistrz Grodkowa

Marek Antoniewicz

 

Liczba odsłon: 133
  • Data aktualizacji: 2018-02-14 07:35:57
  • Licznik odwiedzin: 560146