Piątek, 23 luty 2018 
Imieniny:
Nowa strona internetowa

 

 

 

Bezpłatne porady prawne i psychologiczne dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Już od maja 2015r. osoby, które zostały pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin, będą miały zapewnioną bezpłatną pomoc prawną i psychologiczną. Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie podpisał porozumienie ze Stowarzyszeniem "DOGMA", które działa na rzecz poradnictwa obywatelskiego. Stowarzyszenie jest obecnie jednym z beneficjentów programu Ministerstwa Sprawiedliwości. Projekt "Razem przeciwko przestępstwom" rusza od maja i będzie trwał do końca roku 2015.

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem, skorzystaj:

 

  • z bezpłatnej pomocy prawnej

  • z bezpłatnych konsultacji psychologicznych

 

 

POMOC SKIEROWANA JEST DO OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN,

 

W SZCZEGÓLNOŚCI:

 

-ofiary przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu (np. uszkodzenie ciała, zabójstwo),

-ofiary wypadków komunikacyjnych,

-ofiary przestępstw przeciwko mieniu (np. kradzież, włamanie, oszustwo),

-ofiary przestępstw seksualnych,

-ofiary przestępstw przeciwko rodzinie (np. porzucenie, znęcanie, uchylanie się od alimentów),

-ofiary przestępstw przeciwko wolności (np. stalking, groźba karalna),

-ofiary innych przestępstw.

 

Bezpłatne porady prawne i psychologiczne będą świadczone w Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodkowie   Wskazane jest ,aby osoby, które będą potrzebowały porad wypełniły odpowiednie formularze w tutejszym OPS. Terminy spotkań będą ustalane na bieżąco w zależności od ilości potrzebujących.


Projekt jest współfinansowany ze środków projektu Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym w ramach Programu Operacyjnego Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości, współfinasowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

 

 

 

  • Data aktualizacji: 2018-02-14 07:35:57
  • Licznik odwiedzin: 560145