Wtorek, 16 październik 2018 
Imieniny:

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Opis
151. Informacja o wynikach naboru na asystenta rodziny 2018-06-01 11:09 Dodatki dodanie artykułu
152. Informacja o wynikach naboru na asystenta rodziny 2018-06-01 11:06 Dodatki aktualizacja treści
153. Informacja o wynikach naboru na asystenta rodziny 2018-06-01 11:05 Dodatki dodanie artykułu
154. Informacja o wynikach naboru na asystenta rodziny 2018-06-01 11:05 Dodatki usunięcie artykułu
155. Informacja o wynikach naboru na asystenta rodziny 2018-06-01 11:02 Dodatki aktualizacja treści
156. Informacja o wynikach naboru na asystenta rodziny 2018-06-01 11:01 Dodatki usunięcie artykułu
157. Informacja o wynikach naboru na asystenta rodziny 2018-06-01 11:00 Dodatki aktualizacja treści
158. Informacja o wynikach naboru na asystenta rodziny 2018-06-01 10:59 Dodatki aktualizacja treści
159. Informacja o wynikach naboru na asystenta rodziny 2018-06-01 10:58 Dodatki dodanie artykułu
160. Informacja o wynikach naboru na asystenta rodziny 2018-06-01 09:01 Dodatki aktualizacja treści
161. Informacja o wynikach naboru na asystenta rodziny 2018-06-01 09:01 Dodatki dodanie artykułu
162. Informacja o wynikach naboru na asystenta rodziny 2018-06-01 09:01 Dodatki usunięcie artykułu
163. Informacja o wynikach naboru na asystenta rodziny 2018-06-01 09:00 Dodatki aktualizacja treści
164. Informacja o wynikach naboru na asystenta rodziny 2018-06-01 08:59 Dodatki dodanie artykułu
165. Informacja o wynikach naboru na asystenta rodziny 2018-06-01 08:59 Dodatki usunięcie artykułu
166. Informacja o wynikach naboru na asystenta rodziny 2018-06-01 08:58 Dodatki aktualizacja treści
167. Informacja o wynikach naboru na asystenta rodziny 2018-06-01 08:56 Dodatki aktualizacja treści
168. Informacja o wynikach naboru na asystenta rodziny 2018-06-01 08:54 Dodatki aktualizacja treści
169. Informacja o wynikach naboru na asystenta rodziny 2018-06-01 08:45 Dodatki aktualizacja treści
170. Informacja o wynikach naboru na asystenta rodziny 2018-06-01 08:44 Dodatki aktualizacja treści
171. Informacja o wynikach naboru na asystenta rodziny 2018-06-01 08:42 Dodatki aktualizacja treści
172. Informacja o wynikach naboru na asystenta rodziny 2018-06-01 08:39 Dodatki aktualizacja treści
173. Informacja o wynikach naboru na asystenta rodziny 2018-06-01 08:39 Dodatki aktualizacja treści
174. Informacja o wynikach naboru na asystenta rodziny 2018-06-01 08:37 Dodatki dodanie artykułu
175. Informacja o wynikach naboru na asystenta rodziny 2018-06-01 07:31 Dodatki dodanie artykułu
176. Informacja o prawach osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 2018-05-25 09:13 Dodatki aktualizacja treści
177. Informacja o prawach osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 2018-05-25 09:12 Dodatki aktualizacja treści
178. Informacja o prawach osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 2018-05-25 09:11 Dodatki dodanie artykułu
179. Informacja o prawach osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz w związku ustawowymi czynnościami, zadaniami i obowiązkami realizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie oraz innymi czynnościami realizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie - w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie informuje, iż: 1) administratorem danych osobowych osób korzystających z usług Ośrodka jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie ul. Szpitalna 13, 49-200 Grodków (tel./fax 077 415 33 45, tel. 077 415 46 44, tel. 077 417 70 11, e-mail:  ops@ops.grodkow.pl, skrytka EPUAP: /ops-grodkow/Skład_ESP reprezentowany przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej; 2) inspektorem ochrony danych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodkowie jest Pan Radca prawny Bogusław Dziadkiewicz z Kancelarii Radcy Prawnego Dziadkiewicz Bogusław, ul Krakowska 37/203 Opole, dziadkiewicz.kancelaria1@onet.pl,; 3) Dane osobowe przetwarzane na podstawie upoważnienia ustawowego przechowywane są przez okres wymagany dla realizacji obowiązku ustawowego, i zgodnie z okresem przewidzianym w tych przepisach; 4) Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą mogą zostać w każdym momencie usunięte, na każde żądanie osoby, której dane dotyczą; Osoba taka ma prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 5) Osoba, której dane dotyczą i której dane są przetwarzana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w każdym przypadku (również i wtedy gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisu prawa) ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 2018-05-25 09:11 Dodatki usunięcie artykułu
180. Informacja o prawach osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz w związku ustawowymi czynnościami, zadaniami i obowiązkami realizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie oraz innymi czynnościami realizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie - w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie informuje, iż: 1) administratorem danych osobowych osób korzystających z usług Ośrodka jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie ul. Szpitalna 13, 49-200 Grodków (tel./fax 077 415 33 45, tel. 077 415 46 44, tel. 077 417 70 11, e-mail:  ops@ops.grodkow.pl, skrytka EPUAP: /ops-grodkow/Skład_ESP reprezentowany przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej; 2) inspektorem ochrony danych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodkowie jest Pan Radca prawny Bogusław Dziadkiewicz z Kancelarii Radcy Prawnego Dziadkiewicz Bogusław, ul Krakowska 37/203 Opole, dziadkiewicz.kancelaria1@onet.pl,; 3) Dane osobowe przetwarzane na podstawie upoważnienia ustawowego przechowywane są przez okres wymagany dla realizacji obowiązku ustawowego, i zgodnie z okresem przewidzianym w tych przepisach; 4) Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą mogą zostać w każdym momencie usunięte, na każde żądanie osoby, której dane dotyczą; Osoba taka ma prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 5) Osoba, której dane dotyczą i której dane są przetwarzana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w każdym przypadku (również i wtedy gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisu prawa) ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 2018-05-25 09:11 Dodatki aktualizacja treści
181. Informacja o prawach osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz w związku ustawowymi czynnościami, zadaniami i obowiązkami realizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie oraz innymi czynnościami realizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie - w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie informuje, iż: 1) administratorem danych osobowych osób korzystających z usług Ośrodka jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie ul. Szpitalna 13, 49-200 Grodków (tel./fax 077 415 33 45, tel. 077 415 46 44, tel. 077 417 70 11, e-mail:  ops@ops.grodkow.pl, skrytka EPUAP: /ops-grodkow/Skład_ESP reprezentowany przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej; 2) inspektorem ochrony danych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodkowie jest Pan Radca prawny Bogusław Dziadkiewicz z Kancelarii Radcy Prawnego Dziadkiewicz Bogusław, ul Krakowska 37/203 Opole, dziadkiewicz.kancelaria1@onet.pl,; 3) Dane osobowe przetwarzane na podstawie upoważnienia ustawowego przechowywane są przez okres wymagany dla realizacji obowiązku ustawowego, i zgodnie z okresem przewidzianym w tych przepisach; 4) Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą mogą zostać w każdym momencie usunięte, na każde żądanie osoby, której dane dotyczą; Osoba taka ma prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 5) Osoba, której dane dotyczą i której dane są przetwarzana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w każdym przypadku (również i wtedy gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisu prawa) ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 2018-05-25 09:10 Dodatki dodanie artykułu
182. Informacja o prawach osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 2018-05-25 09:06 Dodatki aktualizacja treści
183. Informacja o prawach osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 2018-05-25 09:05 Dodatki aktualizacja treści
184. Informacja o prawach osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 2018-05-25 08:36 Dodatki aktualizacja treści
185. Informacja o prawach osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 2018-05-25 08:35 Dodatki dodanie artykułu
186. Informacja o prawach osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 2018-05-25 08:34 Dodatki dodanie artykułu
187. Informacja o prawach osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 2018-05-25 08:33 Dodatki dodanie artykułu
188. ZAPYTANIE OFERTOWE -Świadczenie w 2018 r. usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Grodków. 2018-05-22 14:43 Dodatki aktualizacja treści
189. ZAPYTANIE OFERTOWE -Świadczenie w 2018 r. usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Grodków. 2018-05-22 14:38 Dodatki aktualizacja treści
190. ZAPYTANIE OFERTOWE -Świadczenie w 2018 r. usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Grodków. 2018-05-22 14:37 Dodatki aktualizacja treści
191. ZAPYTANIE OFERTOWE -Świadczenie w 2018 r. usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Grodków. 2018-05-22 14:34 Dodatki aktualizacja treści
192. Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację w 2018 usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Grodków 2018-05-22 13:07 Dodatki dodanie artykułu
193. Ogłoszenie o naborze na asystenta rodziny 2018-05-21 09:18 Dodatki aktualizacja treści
194. Ogłoszenie o naborze na asystenta rodziny 2018-05-21 09:17 Dodatki aktualizacja treści
195. Ogłoszenie o naborze na asystenta rodziny 2018-05-21 09:10 Dodatki aktualizacja treści
196. Ogłoszenie o naborze na asystenta rodziny 2018-05-18 14:09 Dodatki aktualizacja treści
197. Ogłoszenie o naborze na asystenta rodziny 2018-05-18 14:00 Dodatki aktualizacja treści
198. Ogłoszenie o naborze na asystenta rodziny 2018-05-18 13:59 Dodatki aktualizacja treści
199. Ogłoszenie o naborze na asystenta rodziny 2018-05-18 13:59 Dodatki aktualizacja treści
200. Ogłoszenie o naborze na asystenta rodziny 2018-05-18 13:58 Dodatki usunięcie artykułu
strony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15
  • Data aktualizacji: 2018-10-08 14:14:08
  • Licznik odwiedzin: 794939