Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny

Terminy i sposoby składania wniosków na okres zasiłkowy 2021/2022

Od 1 lipca 2021r. wnioski elektroniczne na świadczenia:

  • świadczenia rodzinne za pośrednictwem:

    - portalu informacyjno- usługowego empatia.mpips.gov.pl,

  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego za pośrednictwem:

            - portalu informacyjno- usługowego empatia.mpips.gov.pl.

Od 1 sierpnia 2021r. wnioski papierowe na świadczenia:

  • świadczenia rodzinne,

  • świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

 
 

 

Więcej informacji będzie można uzyskać w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie oraz pod numerem telefonu:

(077) 417-70-11

Strona z