DRUKI

Druki do pobrania

1. Świadczenie wychowawcze

Wniosek o świadczenie wychowawcze (500+) 2021/2022

2. Zasiłek rodzinny

Wniosek o zasiłek rodzinny 2020/2021

Wniosek o zasiłek rodzinny 2021/2022

Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych 2020/2021

Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych 2021/2022

Oświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego

Oświadczenie o urlopie wychowawczym

Oświadczenie instytucje zapewniające całodobowe utrzymanie (w przypadku przebywania na urlopie wychowawczym)

Zaświadczenie o udzieleniu urlopu wychowawczego

3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka

Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych

Oświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego

Zaświadczenie lekarskie

4. Świadczenie rodzicielskie

Wniosek o świadczenie rodzicielskie

5. Zasiłek pielęgnacyjny

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny

6. Specjalny zasiłek opiekuńczy

Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy 2020/2021

Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy 2021/2022

Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych 2020/2021

Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych 2021/2022

Oświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego

Oświadczenie instytucje zapewniające całodobowe utrzymanie

Oświadczenie o złoszeniu do ubezpieczeń społecznych

Kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych

Zgłoszenie/zmiana do ubezpieczenia zdrowotnego

7. Świadczenie pielęgnacyjne

Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne

Oświadczenie o złoszeniu do ubezpieczeń społecznych

Kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych

Zgłoszenie/zmiana do ubezpieczenia zdrowotnego

Oświadczenie instytucje zapewniające całodobowe utrzymanie

8. Fundusz alimentacyjny

Wniosek o fundusz alimentacyjny 2020/2021

Wniosek o fundusz alimentacyjny 2021/2022

Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych 2020/2021

Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych 2021/2022

Oświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego

Oświadczenie o osobach zobowiazanych do alimentacji

9. Druki w przypadku osób pracujacych za granicą

Oświadczenie o dochodzie uzyskanym za granicą

Oświadczenie o odpowiedzialności karnej oraz obowiązku powiadamiania tut. Organ o wszystkich zmianach

Oświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu

Oświadczenie o wykonywaniu pracy za granicą

10. Dodatkowe druki do pobrania

Zaświadczenie o dochodzie uzyskanym

Oświadczenie o odpowiedzialności karnej

Zmiana rachunku bankowego

Wniosek o wydanie zaświadczenia

11. Karta Dużej Rodziny

Wniosek o Kartę Dużej Rodziny

Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub w szkole wyższej

Oświadczenie dotyczące władzy rodziecielskiej

Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka

12. Czyste powietrze

Wniosek o wydanie zaświadczenie do programu Czyste Powietrze

Strona z