Komu przysługuje dodatek energetyczny

Od 1 stycznia 2014r. osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy ma prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

  • złożyć wniosek o dodatek energetyczny,
  • mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy musi załączyć do wniosku o dodatek energetyczny umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej (zawartą na siebie). Ważne - ta sama osoba musi widnieć na umowie sprzedaży energii elektrycznej jak i na decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 roku przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i środowiska z dnia 26 kwietnia 2021r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021r. do dnia 30 kwietnia 2022r., wysokość dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego:

  1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi 12,09 zł na miesiąc
  2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi 16,79zł na miesiąc
  3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 20,15zł na miesiąc

(Monitor Polski z dnia 26 kwietnia 2021r. poz. 393)

W dniu 19.02.2014 r. w Dzienniku Ustaw RP ukazało się Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13.02.2014r., w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej. Zaniechanie ma zastosowanie do decyzji wydawanych na wnioski złożone od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014r.

W dniu 27.03.2014 r. w Dzienniku Ustaw RP ukazało się Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21.03.2014r., w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów). Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.

Wnioski można pobierać i składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodkowie przy ul. Szpitalnej 13 w pokoju nr. 1

Formularz wniosku dostępny jest w zakładce  wnioski i pliki do pobrania

Strona z