Poniedziałek, 24 lipiec 2017 
Imieniny:

Rodzina 500 +

UWAGA!!!

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje

 

Z uwagi na zapowiedziane przez Ministerstwo zmiany dotyczące wzoru druków w sprawie Świadczeń Rodzinnych,

Świadczeń Wychowawczych

oraz Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

wydawanie druków i przyjmowanie wniosków na okres 2017/2018 nastąpi od sierpnia 2017r.

 

Formularze wniosków dostępne w oddziale Ośrodka Pomocy Społecznej

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

godziny przyjęć interesantów:

w poniedziałek w godz. od 8.00 -  15.30

 od wtorku do piątku w godz. od 8.00 - 14.00

Więcej informacji będzie można uzyskać w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie oraz pod numerem telefonu:

(077) 417-70-11

Link do strony informacyjnej przygotowanej przez Opolski Urząd Wojewódzki

http://www.500plusopolskie.pl

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Liczba odsłon: 7848
  JAKIE DOKUMENTY - DO WNIOSKU O SWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

  Dokumenty do ustalenia prawa o świadczenie wychowawcze:

   

  1. W przypadku ubiegania się o Świadczenie Wychowawcze bez kryterium dochodowego (od drugiego dziecka), do wniosku prosimy dołączyć:

   - dowód osobisty,

   - akty urodzenia dzieci (nieobowiązkowo),

   - numer rachunku bankowego.

  2. W przypadku ubiegania się o Świadczenie Wychowawcze od pierwszego dziecka (kryterium dochodowe nie przekraczające kwoty 800,00 zł lub 1200,00 zł w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne ), do wniosku należy dołączyć:

  - dowód osobisty,

  - akty urodzenia dzieci (nieobowiązkowo),

  - numer konta bankowego,

  - zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych od każdego członka rodziny,

  - oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

  - nakaz płatniczy lub zaświadczenie z urzędu gminy o posiadanych hektarach przeliczeniowych,

  - prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację, wyrok zasądzający alimenty,

  - zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów,

  - dokument potwierdzający wysokość zapłaconych alimentów na rzecz innych osób spoza rodziny,

  - orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

  - orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka.

  - W przypadku zmian w sytuacji dochodowej (utrata) dokumenty potwierdzające:

  1. datę utraty dochodu (np. świadectwo pracy, decyzja z PUP, umowa zlecenie lub umowa o dzieło itp.),

  2. wysokość utraconego dochodu (np. Pit 11 lub Pit 40).

  - W przypadku zmian w sytuacji dochodowej (uzyskanie) dokumenty potwierdzające:

  1. datę uzyskania dochodu (np. zaświadczenie od pracodawcy, umowa o pracę, decyzja z PUP itp.),

  2. wysokość dochodu uzyskanego za miesiąc następujący po miesiącu uzyskania.

   - inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia

   wychowawczego(np. ugoda sądowa, umowa dzierżawy, akt zgonu, i inne).

   

  Osoby pobierające obecnie zasiłek rodzinny nie powielają dokumentów już złożonych w tutejszym dziale chyba, że zmieniła się sytuacja dochodowa i rodzinna. Składają wypełniony wniosek , dowód osobisty oraz numer rachunku bankowego.

   

  Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

  Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

  Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

  Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

   

   

   

  Liczba odsłon: 3221
  Autor: b/d
  Data wytworzenia informacji: b/d
  Opublikowała: Swiadczenia
  administartor BIP
  e-mail: swiadczeniar@ops.grodkow.pl
  Data publikacji: 2016-03-14 09:17:00
  Wyświetl historię zmian »
  • Data aktualizacji: 2017-07-10 13:40:13
  • Licznik odwiedzin: 438720