Ochrona danych osobowych

Informacja o prawach osób, których dane osobowe są przetwarzane przez

Ośrodek Pomocy SpołecznejZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz w związku ustawowymi czynnościami, zadaniami i obowiązkami realizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie oraz innymi czynnościami realizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie - w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowieinformuje, iż:


1) administratorem danych osobowych osób korzystających z usług Ośrodka jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie ul. Szpitalna 13, 49-200 Grodków (tel./fax 077 415 33 45, tel. 077 415 46 44, tel. 077 417 70 11, e-mail:  ops@ops.grodkow.pl, skrytka EPUAP: /ops-grodkow/Skład_ESP reprezentowany przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej;

 

2) inspektorem ochrony danych wOśrodku Pomocy Społecznej w Grodkowie jest mgr.inż. Katarzyna Żuchaj, e-mail : inspektor@kancelaria-odo.pl ;

 

3) Dane osobowe przetwarzane na podstawie upoważnienia ustawowego przechowywane są przez okres wymagany dla realizacji obowiązku ustawowego, i zgodnie z okresem przewidzianym w tych przepisach;

 

4) Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą mogą zostać w każdym momencie usunięte, na każde żądanie osoby, której dane dotyczą; Osoba taka ma prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

5) Osoba, której dane dotyczą i której dane są przetwarzana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w każdym przypadku (również i wtedy gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisu prawa) ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Strona z