Aktualności

INFORMACJA

 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GRODKOWIE uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, osoba dotknięta przemocą ma prawo do otrzymania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała, które nie stanowi obdukcji wydawanej do celów postępowania karnego.

Zaświadczenie to powinno być zgodne ze wzorem stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010r. W sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.

 

Przewodnicząca

Zespołu Interdyscyplinarnego

telefoniczne poradnictwo

16.04 

W tym trudnym dla nas wszystkich czasie, mierząc się ze skutkami epidemii wywołanej rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, zwracamy uwagę na szczególną grupę, jaką są osoby doznające przemocy w rodzinie.

Mając na względzie powyższe została uruchomiona oferta telefonicznego poradnictwa specjalistycznego.

Poradnictwo Prawne tel. 692489375

Wtorek w godz. 15ºº- 17ºº

Poradnictwo Psychologiczne tel. 77 4130045

Poniedziałek w godz. 15ºº- 17ºº

Strona z