Struktura oraz kontakt

środek Pomocy Społecznej w Grodkowie

ul. Szpitalna 13

49-200 Grodków 

tel./fax 077 415 33 45

tel. 077 415 46 44

tel. 077 417 70 11

e-mail:  ops@ops.grodkow.pl
skrytka EPUAP: /ops-grodkow/Skład_ESP

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

 • Aleksandra Masiowska- Michułka
  tel. 77 415 46 44 wew. 13

Z-ca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 

 •  Katarzyna Kuster

           tel. 77 415 46 44 w. 15

Dodatki Mieszkaniowe

 • Beata Ostrowska
 •  tel. 77 415 33 45 w. 21

Dział Pomocy Środowiskowej

 • Zofia Zakrawacz
 • Monika Gołek
 • tel. 77 416 46 44 w. 14

 •  Ewa Rutowicz
 •  Katarzyna Kuster
 •  tel. 77 415 46 44 w.12
 •  Krystyna Grzeszczuk
 •  Joanna Zych- Kos
 •  tel. 77 415 46 44 w. 16
 • Kornelia Skalska
 • tel. 77 415 46 44 wew.22
 • Asystent rodziny
 • Agnieszka Hołowacz
 •  tel. 77 415 46 44 w. 21

Sekcja Świadczeń

 • Alina Stępień
 • Krzysztof Kuźmiński
 • tel. 77 415 33 45 w. 18

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

 

 • Monika Martuszewska
 • Wioleta Mierniczek
 • Magdalena Bugajska
 • tel. 77 417 70 11

Kadry/ Kasa

 • Elżbieta Walczak
 • tel. 77 415 33 45 w. 17

Księgowość

 • Beata Kołodyńska
 • Justyna Ryś
 • Barbara Martyna
 • tel. 77 415 33 45 w. 20 
Strona z