Struktura oraz kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie

ul. Szpitalna 13

49-200 Grodków 

tel./fax 077 415 33 45

tel. 077 415 46 44

tel. 077 417 70 11

e-mail:  ops@ops.grodkow.pl
skrytka EPUAP: /ops-grodkow/Skład_ESP

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

 • Aleksandra Masiowska- Michułka
  tel. 77 415 46 44 wew. 13

Z-ca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 

 •  Katarzyna Kuster

           tel. 77 415 46 44 w. 15

       Księgowość 

 • Beata Kołodyńska - Głowna Księgowa 

          tel. 774153345 wew. 20 

 • Barbara Martyna  
 • Justyna Ryś

          tel. 774153345 wew. 24

       Dział Świadczeń 

 • Monika Martuszewska - Kierownik Działu Świadczeń

       tel. 774177011

 • Magdalena Bugajska 

       tel.774153345 wew.19

 • Anna Świerczek

      tel.774153345 wew.14

 • Urszula Rosińska 

     tel.774153345 wew.22

 • Daria Kmieć 

     tel. 774153345 wew. 19

          Anna Jaz 

     tel. 774153345 wew.19

         Anna Masiowska

     tel.774153345 wew.12

 • Wioleta Mierniczek

     tel.774153345 wew.19

 • Ewa Rutowicz

      tel.774153345 wew.16

          Sabina Hoffmann

      tel.774153345 wew. 16

          Hanna Terlecka

     tel. 774153345 wew. 14

Asystent Rodziny

 • Agnieszka Hołowacz - teren miejski 
 • Joanna Jaworska - Evci - teren wiejski 

    tel. 774153345 wew. 22

Kadry/ Kasa

 • Elżbieta Walczak
 • tel. 77 415 33 45 w. 17

Biuro Podawcze

 • Żaneta Zeman 

  tel. 774153345 , 774154644

Klub ,,Senior  + "

 • Anna Citak

Strona z